Við flytjum rafmagn

Rafvædd framtíð í takt við samfélagið er kjarninn í framtíðarsýn Landsnets

TILKYNNINGAR FRÁ STJÓRNSTÖÐ

Verkefni í framkvæmd

Öll verkefni

Við erum á vaktinni...

Hér er hægt að nálgast upplýsingar um rafmagnstruflanir á landinu - beint frá stjórnstöðinni okkar.

  • Útleysing hjá stóriðju

  • Viðgerð á Sultartangalínu 3

Gæði og öryggi flutningskerfisins til framtíðar...

Kíktu á heildarflutning rafmagns á landinu eins og hann er núna.

Gæði og öryggi flutningskerfisins til framtíðar...

Ertu nýr aðili á raforkumarkaðnum? Það er að mörgu að huga - hér eru upplýsingar sem gætu hjálpað þér...

Fréttir og fjölmiðlar