Suðurnesjalína 1
image

Hafnarfjörður - Suðurnes

Landsnet hefur nú hafið á ný vinnu að valkostagreiningu og mat á umhverfisáhrifum fyrir bætta tengingu Suðurnesja við meginflutningskerfið.

Megintilgangur verkefnisins er að auka afhendingaröryggi á raforku á Suðurnesjum. Gert er ráð fyrir tengingu milli tengivirkjanna í Hamranesi í Hafnarfirði og Rauðamel í Grindavík.

Undirbúningur vegna Suðurnesjalínu 2  hefur staðið lengi yfir og í kjölfar dóma um ógildingu á heimild til eignarnáms og leyfi Orkustofnunar fyrir Suðurnesjalínu 2, ásamt ógildingu á framkvæmdaleyfi Sveitarfélagsins Voga, hefur verið farið af stað að undirbúa nýtt umhverfismat og áhersla lögð á að kortleggja hagsmuni á mögulegum framkvæmdasvæðum á leiðinni.

Á fyrstu stigum fer fram valkostagreining, þar sem leitað er að hugmyndum um mögulega valkosti við tenginu þessara svæða.  Hugmyndir sem koma fram verða skoðaðar og að því búnu valdar þeir kostir sem verða metnir á ítarlegri hátt.

Hlutverk okkar samkvæmt raforkulögum er að byggja flutningskerfið upp á hagkvæman hátt að teknu tilliti til öryggis, skilvirkni, áreiðanleika afhendingar og gæða raforku. Við undirbúning á verkefni eins og þessu þarf  m.a. að taka tillit til þróunar á flutningsþörf, áætlunum um atvinnuuppbyggingu, hagkvæmni uppbyggingar, áhrifa á landeigendur, rekstraröryggi notenda og gæði raforku. Þá er mikilvægur hluti undirbúnings að meta umhverfisáhrif framkvæmdanna, með það að markmiði að draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum og stuðla að samvinnu hagsmunaðila og annarra er láta sig málið varða.

Samráð

Í samræmi við nýja stefnu Landsnets verður stofnað verkefnaráð sem er ætlað að tryggja virkara samtal, skilning og betra upplýsingaflæði milli hagsmunaaðila í aðdraganda ákvarðana um framkvæmdina 

Það er mikilvægt að vinna að undirbúningi Suðurlandslínu 2 í sem bestu samráði og samvinnu við samfélagið í heild sinni. Í því markmiði höfum við sett af stað verkefnaráð, samráðsvettvang þar sem helstu hagsmunaðaðilar fyrir utan landeigendur koma saman með reglulegu millibili. Samráð við landeigendur verður með svipuðum hætti, í formi reglulegra kynninga- og samráðsfunda auk annara samskiptaleiða sem best henta hverju sinni. Auk þessa verða haldnir opnir kynningar- og upplýsingfundir fyrir íbúa og alla þá sem áhuga hafa á málinu. 

Markmiðið með stofnun þessar vettvanga er að tryggja virkara samtal, skilning og betra upplýsingaflæði milli hagsmunaaðila í aðdraganda ákvarðana um framkvæmdir á okkar vegum. Við hvetjum alla aðila til að fylgjast með hér á heimasíðunni  þar sem upplýsingar um framvindu verkefnsins verða settar inn sem og fundargerðir og annað sem viðkemur verkefninu.

Hafðu samband 

Hægt er senda inn fyrirspurnir og ábendingar undir „senda ábendingar“ og verður því svarað eins og fljótt og við verður komið. Eins er áhugavert að fylgjast með fésbókarsíðunni okkar en þar eru nýjustu fréttir er varða starfsemi fyrirtækisins uppfærðar daglega.

 

 

TitillSkrá
Fundarboð - Verkefnaráð.pdfHlekkur
Samráð - Suðurnesjalína 2.pdfHlekkur

  • Hver er þörfin fyrir Suðurnesjalínu 2

  • Eru jarðstrengir orðnir raunhæfari kostur en áður ?

  • Er verið að skoða nýjar mastragerðir? Er þróun í að nota Carbon eða Fiber möstur?

  • Hvað er átt við að skoða fleiri valkosti á fyrri stigum, er ekki bara um að ræða loftlínu og jarðstreng?

  • Er öryggið svipað með jarðstreng og sæstreng? Hvernig er það samanborið við loftlínu?

  • Hvenær gæti framkvæmdir verið lokið?

Senda ábendingar

Rusl-vörn