Suðurnesjalína 1
image
19.12.2017

Hafnarfjörður - Suðurnes

Landsnet hefur nú hafið á ný vinnu að valkostagreiningu og mat á umhverfisáhrifum fyrir bætta tengingu Suðurnesja við meginflutningskerfið.

Kynningu á drögum að tillögu að matsáætlun fyrir Suðurnesjalínu 2 lauk nú 12. febrúar eftir athugsemdarferli sem hafði verið í gangi í tæpar fjórar vikur. Verið er að vinna úr þeim athugasemdum sem bárust og uppfæra tillöguna. Að því loknu mun Landsnet senda tillöguna ásamt svörum og athugasemdum í lögbundið umsagnarferli hjá Skipulagsstofnun skv. 8. gr. laga um mat á umhverfisáhrifum. Skipulagsstofnun sér um formlega kynningu tillögunnar áður en stofnunin tekur hana til ákvörðunar. Fallist Skipulagsstofnun á tillöguna verður hún ásamt athugasemdum að gildandi matsáætlun. Umhverfismat verður unnið í samræmi við áætlunina og gerð grein fyrir niðurstöðum þess í frummatsskýrslu, sem kynnt verður síðar á árinu

Um verkefnið

Megintilgangur verkefnisins er að auka afhendingaröryggi á raforku á Suðurnesjum. Gert er ráð fyrir tengingu milli tengivirkjanna í Hamranesi í Hafnarfirði og Rauðamel í Grindavík.

Hlutverk okkar samkvæmt raforkulögum er að byggja flutningskerfið upp á hagkvæman hátt að teknu tilliti til öryggis, skilvirkni, áreiðanleika afhendingar og gæða raforku. Við undirbúning á verkefni eins og þessu þarf  m.a. að taka tillit til þróunar á flutningsþörf, áætlunum um atvinnuuppbyggingu, hagkvæmni uppbyggingar, áhrifa á landeigendur, rekstraröryggi notenda og gæði raforku. Þá er mikilvægur hluti undirbúnings að meta umhverfisáhrif framkvæmdanna, með það að markmiði að draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum og stuðla að samvinnu hagsmunaðila og annarra er láta sig málið varða.

Undirbúningur vegna Suðurnesjalínu 2 hefur staðið lengi yfir. Verkefnið var á sínum tíma hluti af mun umfangsmeira umhverfismati Suðvesturlína, en nú afmarkast matið eingöngu við Suðurnesjalínu 2. Í kjölfar dóma um ógildingu á heimild til eignarnáms og leyfi Orkustofnunar fyrir Suðurnesjalínu 2, ásamt ógildingu á framkvæmdaleyfi Sveitarfélagsins Voga, hefur Landsnet ákveðið að gera nýtt umhverfismat sem mun m.a. meta umhverfisáhrif valkosta sem fela í sér jarðstrengi.

Samráð

Það er mikilvægt að vinna að undirbúningi Suðurnesjalínu 2 í sem bestu samráði og samvinnu við samfélagið í heild sinni. Í því markmiði höfum við sett af stað verkefnaráð, samráðsvettvang þar sem helstu hagsmunaaðilar fyrir utan landeigendur koma saman með reglulegu millibili. Samráð við landeigendur verður með svipuðum hætti, í formi reglulegra kynninga- og samráðsfunda auk annara samskiptaleiða sem best henta hverju sinni. Auk þessa verða haldnir opnir kynningar- og upplýsingfundir fyrir íbúa og alla þá sem áhuga hafa á málinu. 

Markmiðið með stofnun þessara vettvanga er að tryggja virkara samtal, skilning og betra upplýsingaflæði milli hagsmunaaðila í aðdraganda ákvarðana um framkvæmdir á okkar vegum. Við hvetjum alla aðila til að fylgjast með hér á heimasíðunni  þar sem upplýsingar um framvindu verkefnisins verða settar inn sem og fundargerðir og annað sem viðkemur verkefninu

Hafðu samband 

Hægt er senda inn fyrirspurnir og ábendingar undir „senda ábendingar“ og verður því svarað eins og fljótt og við verður komið. Eins er áhugavert að fylgjast með fésbókarsíðunni okkar en þar eru nýjustu fréttir er varða starfsemi fyrirtækisins uppfærðar daglega.

 

 

Verkhluti
Undirbúningur og vinna2017
Umhverfismat2018
Framkvæmdir hefjast síðla árs2019
Lúkning framkvæmda2020
TitillSkrá
Valkostir kynning - Verkefnaráðsfundur 20. des. Rut Kristinsdóttir - H.pdfHlekkur
SN2 - Valkostagreining og tímaferill Rut Kristinsdóttir - Kynning.pdfHlekkur
Kynning Suðurnesjalína 2 Ella - H.pptxHlekkur
Fundarboð - 2 fundur Verkefnaráð Suðurnesjalínu 2 - 18.12.2017 - pdf - H.pdfHlekkur
Fundarboð - 1. fundur Verkefnaráð - Suðurnesjalína 2 - 29. nóvember 2017 - H.pdfHlekkur
Forsendur - Glærur frá 29.11.2017 -Sverrir Jan Norðfjörð - Kynning.pdfHlekkur
Samantekt 2. fundar - Verkefnaráð Suðurnesjalínu 2 - 20. desember 2017 - PDF.pdfHlekkur
Samantekt 1. fundar - Verkefnaráð Suðurnesjalínu 29. nóvember 2017.pdfHlekkur
Samantekt 1. fundar - Landeigendur Suðurnesjalína 2 - 16.01.2018.pdfHlekkur
Hlekkur
Hlekkur
Fundarboð - 3. fundur Verkefnaráð Suðurnesjalínu 2.pdfHlekkur
Samantekt 3. fundar- Verkefnaráð Suðurnesjalínu 2 - 17. 01.2017.pdfHlekkur
Hlekkur
Kynning Suðurnesjalína 2 Ella - H.pdfHlekkur
Kynning á drögum á matsáætlun 16.01.2018 - Stefán Gunnar Thors.pdfHlekkur
Verkefnaráð SN2 - Kynning Jarðstrengir - Magni Þór Pálsson.pdfHlekkur

  • Hver er þörfin fyrir Suðurnesjalínu 2

  • Eru jarðstrengir orðnir raunhæfari kostur en áður ?

  • Er verið að skoða nýjar mastragerðir? Er þróun í að nota Carbon eða Fiber möstur?

  • Hvað er átt við að skoða fleiri valkosti á fyrri stigum, er ekki bara um að ræða loftlínu og jarðstreng?

  • Er öryggið svipað með jarðstreng og sæstreng? Hvernig er það samanborið við loftlínu?

  • Hvenær gæti framkvæmdir verið lokið?

Senda ábendingar

Rusl-vörn