Ásýnd eftir að Hamraneslína 1 og 2 og Ísallína 1 og 2 eru farnar
image

Sandskeið - Hafnarfjörður

Fyrirsjáanlegt hefur verið um nokkurn tíma að styrkja þarf flutningskerfið við höfuðborgarsvæðið vegna breyttrar flutningsþarfar og fara áform Landsnets saman við áform sveitarfélaganna á svæðinu um byggðaþróun og uppbyggingu innan viðkomandi sveitarfélaga.

Undirbúningur að breytingum og uppbyggingu raforkukerfisins á Suðvesturlandi, allt frá Hellisheiði út á Reykjanes, hófst árið 2005 í samráði við viðkomandi sveitarfélög. Unnið var mat á umhverfisáhrifum framkvæmdanna í heild og lá álit Skipulagsstofnunar fyrir í september 2009. Frá upphafi var gert ráð fyrir að framkvæmdunum yrði skipt í áfanga og hefur nú verið hafist handa við þann áfanga verkefnisins sem felst í byggingu Sandskeiðslínu 1, um 27 km langrar 220 kV raflínu frá Sandskeiði að Hamranesi. Samhliða er unnið að byggingu sex rofareita tengivirkis á Sandskeiði sem draga mun úr vægi tengivirkisins á Geithálsi og byggingu Ísallínu 3, um þriggja km 220 kV raflínu frá tengivirki við Hamranes að álverinu í Straumsvík. Á móti verða fjarlægðar Hamraneslína 1 og 2, sem liggja frá Geithálsi um Heiðmörk að Hamranesi, og Ísallína 1 og 2, frá tengivirki við Hamranes að álverinu. 

Bygging Sandskeiðslínu 1 er forsenda þess að að hægt verði að fjarlægja Hamraneslínur og Ísallínur. Línan er á framkvæmdaáætlun kerfisáætlunar 2015-2024 og því samþykkt af Orkustofnun. Framkvæmdin er í samræmi við svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins og aðalskipulag viðkomandi sveitarfélaga. Samráðsfundir eru haldnir reglulega með hagsmunaaðilum þar sem farið er yfir stöðu verkefnisins á hverjum tíma.

Áætlað að framkvæmdir við Sandskeiðslínu 1, tengivirkið á Sandskeiði og Ísallínu 3 hefjist um mitt ár 2017, að því gefnu að tilskilin leyfi fáist í tæka tíð, og ljúki fyrir árslok 2018.

Senda ábendingar

Rusl-vörn