Ásýnd eftir að Hamraneslína 1 og 2 og Ísallína 1 og 2 eru farnar
image
21.03.2018

Lyklafell - Hafnarfjörður

Bygging Lyklafellslínu ( Sandskeiðslínu 1 ) er forsenda þess að hægt verði að fjarlægja Hamraneslínur og Ísallínur. Línan er á framkvæmdaáætlun kerfisáætlunar 2015-2024 og því samþykkt af Orkustofnun.

Undirbúningur að breytingum og uppbyggingu raforkukerfisins á Suðvesturlandi, allt frá Hellisheiði út á Reykjanes, hófst árið 2005 í samráði við viðkomandi sveitarfélög. Unnið var mat á umhverfisáhrifum framkvæmdanna í heild og lá álit Skipulagsstofnunar fyrir í september 2009.

Framkvæmdin er í samræmi við svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins og aðalskipulag viðkomandi sveitarfélaga. Samráðsfundir eru haldnir reglulega með hagsmunaaðilum þar sem farið er yfir stöðu verkefnisins á hverjum tíma.

Frá upphafi var gert ráð fyrir að framkvæmdunum yrði skipt í áfanga og hefur nú verið hafist handa við þann áfanga verkefnisins sem felst í byggingu Sandskeiðslínu 1, um 27 km langrar 220 kV raflínu frá Lyklafelli að Hamranesi. Samhliða er unnið að byggingu sex rofareita tengivirkis sem draga mun úr vægi tengivirkisins á Geithálsi og byggingu Ísallínu 3, um þriggja km 220 kV raflínu frá tengivirki við Hamranes að álverinu í Straumsvík. Á móti verða fjarlægðar Hamraneslína 1 og 2, sem liggja frá Geithálsi um Heiðmörk að Hamranesi, og Ísallína 1 og 2, frá tengivirki við Hamranes að álverinu. 

Áætlað að framkvæmdir við Lyklafellslínu 1, tengivirkið  og Ísallínu 3 hefjist um mitt ár 2017, að því gefnu að tilskilin leyfi fáist í tæka tíð, og ljúki fyrir árslok 2018.

Verkhluti
Undirbúningur og framkvæmdir vegna hljóðvistar tengiirkis í Hamranesi2015
Vinna við hönnun, leyfismál og útboðsgagnagerð Sandskeiðslínu 1 og tengdra framkvæmda2016
Ráðgert að framkvæmdir hefjist um mitt ár2017
Áætluð framkvæmdalok í árslok2018
TitillSkrá
04 Kynning Samráðsvettvangur vegna framkvæmda Sandsk-Hafnarfj 4. fundur 2016.10.13.pdfHlekkur
03 Kynning Samráðsvettvangur vegna framkvæmda Sandsk-Hafnarfj 3 fundur 2016.05.10.pdfHlekkur
03 Fundargerð - Landsnet samráðsvettvangur Sandsk-Hafnarfj.pdfHlekkur
02 Kynning Samráðsvettvangur vegna framkvæmda Sandsk-Hafnarfj 2. fundur 2016-01-20.pdfHlekkur
02 Fundargerð - Landsnet samráðsvettvangur Sandsk-Hafnarfj.pdfHlekkur
01 Kynning Samráðsvettvangur vegna framkvæmda Sandsk-Hafnarfj 1 fundur 2015.10.13.pdfHlekkur
01 Fundargerð - Landsnet samráðsvettvangur Sandsk-Hafnarfj.pdfHlekkur

Senda ábendingar

Rusl-vörn