Jafnréttisáætlun Landsnets 2020-2022

Stefnumið Jafnréttisáætlunarinnar endurspegla stefnumið Mannauðs- og jafnréttisstefnu Landsnets:

  1. Fjölbreytni, jafnræði og hæft starfsfólk
  2. Jöfn laun fyrir jafn verðmæt störf
  3. Þekking og færni í takt við þarfir og öflug stjórnun
  4. Jákvæð menning og gott starfsumhverfi 

Jafnréttisáætlun er undiráætlun Mannauðs- og jafnréttisstefnunnar. Mannauðsstjóri sem er ábyrgðaraðili stefnunnar er jafnframt ábyrgðaraðili jafnréttisáætlunarinnar.

Aðgerðum áætlunarinnar er skipt upp eftir því hvaða ár framkvæma á aðgerðina á árabilinu 2020 til 2022. Áætlunin verður endurskoðuð innan þriggja ára.

Stefnumið   AðgerðÁr   Ábyrgð 
  1.  1.1 Jafnréttisnefnd hittist reglulega og vekur athygli á málum sem kunna 
að þarfnast frekari umræðu á fundum framkvæmdastjórnar. 
 
Des 2020 Mannauðsstjóri
 
  1. 1.2 Jafnréttis og mannauðsstefna og jafnréttisáætlunarhluti kynnt starfsfólki á 
fjölbreyttan hátt.
Okt 2020 Framkv.stj.
Stjórnunarsviðs
      
  1.  1.3 Að kynningarefni Landsnets endurspegli jafnréttisáætlunina.Des 2020 Framkv.stj.
Stjórnunarsviðs
      
  1. 1.4 Kynna hugtökin heildarvinnutími, virkur vinnutími, sveigjanlegur vinnutími 
og persónulegur tími á vinnutíma.
Apr 2020 Framkvæmda-
stjórar
      
  1. 1.5 Könnuð sé líðan starfsfólks varðandi samræmi milli vinnu og einkalífs.Apr 2020 Mannauðsstjóri
      
  1. 1.6 Reglulega er fræðsla um heilsu og velferðarmál starfsfólks, þ.m.t. streita, 
kulnun og bjargráð.
Des 2021 Mannauðsstjóri
      
  1. 1.7  Kanna hlutfall kvenna og karla sem nýta rétt sinn til fæðingar- og/eða 
foreldraorlofs. Réttur til fæðingarorlofs kynntur og komið til móts við þarfir 
starfsfólks hvað varðar sveigjanleika í fæðingarorlofi.
Des 2020 Mannauðsstjóri
      
  1. 1.8 Foreldrum séu kynnt réttindi um veikindi barna eins og kemur fram í 
kjarasamningum. Sveigjanleiki er til staðar ef um langtímaveikindi barna 
er að ræða.
Des 2020 Mannauðsstjóri
      
  2. 1.9 Jafnlaunavottun verði náð og henni viðhaldið.Des 2020 Mannauðsstjóri
      
  2. 2.0 Upplýst verði reglulega um kynjahlutföll Landsnets bæði í heild og eftir 
starfshópum, til dæmis með mælikvarða eða í ársskýrslu. 
Feb 2021 Mannauðsstjóri
      
  2. 2.1 Ráða jafnt hlutfall kvenna og karla í sumarstörf.Jún 2020 Mannauðsstjóri
      
  2. 2.2 Jafnlaunavottun gerir kröfur um ferla í kringum leiðréttingar ef óútskýrður 
launamunur er umfram sett markmið 
 
Des 2020 Mannauðsstjóri
      
  3.  2.3 Starfsfólk geti reglulega sótt fræðslu og endurmenntun í takt við þarfir
starfsins. Það er bæði á ábyrgð stjórnenda og starfsfólks að tryggja þróun
starfsfólks í starfi og að takast á við nýjar áskoranir.
Des 2021 Framkvæmda-
stjórar             
      
  4. 2.4 Starfsfólk frætt um einelti, fordóma, kynbundið ofbeldi og kynferðislegt
áreiti. Slík fræðsla sé órjúfanlegur hluti af fræðsluáætlun Mannauðs og
nýliðaþjálfun.
Des 2020 Mannauðsstjóri
      
  4. 2.5 Allt starfsfólk sé upplýst um hvar eigi að tilkynna um einelti, fordóma,
kynbundið ofbeldi og kynferðislegt áreiti.
Des 2020 Mannauðsstjóri
      
  4.  

2.6 Allt starfsfólk sé upplýst um aðgerðaráætlun í eineltismálum, vegna
fordóma, kynbundins ofbeldis og kynferðislegs áreitis. Slík fræðsla sé
órjúfanlegur 
hluti af fræðsluáætlun Mannauðs og nýliðaþjálfun

Des 2021 Mannauðsstjóri
      
  4.  2.7 Stofna jafnréttisnefnd með skýrt skilgreint hlutverk og ábyrgðarsvið.Jún 2020 Framkv.stj.
Stjórnunarsviðs
      
  4. 2.8. Að kynna mannauðs- og jafnréttisstefnu LN og jafnréttisáætlun fyrir nýju 
starfsfólki. Slík fræðsla sé órjúfanlegur hluti af fræðsluáætlun Mannauðs og 
nýliðaþjálfunar.
Des 2020 Mannauðsstjóri
      
  1.  2.9 Árlega verður tekin saman skýrsla um stöðu jafnréttismála og hún 
kynnt starfsfólki.
Feb 2022 Mannauðsstjóri
      
  2. 3.0 Stefnt að því að enginn óútskýrður kynbundinn launamunur verði á
launum.
Des 2022
Forstjóri
      
  2. 3.1 Sótt um Gullmerki PWC reglulega sem staðfestingu á árangri á vegferð 
fyrirtækisins.
 
Des 2021 Mannauðsstjóri 
      
  2.  3.2 Starfslýsingar skulu vera óháðar kyni og kröfur til starfsins skýrar. Störf 
eru til jafns ætluð öllum óháð kyni. Ávallt skal leitast við að ráða hæfasta 
einstaklinginn.
Des 2021
 Framkvæmda-
stjórar 
 
      
  3.
 3.3 Tekið skal tillit til starfa og bjóða leiðir til að afla fræðslu á fjölbreyttan hátt  
Dæmi um slíkt er fræðsla og endurmenntun sem fjarnámskeið og gera ráð fyrir
námskeiðum í vinnutilhögun.
 
Jún 2022  Framkvæmda-
stjórar 

      
  4.
 3.4 Endurskoða siðareglur og kynna fyrir starfsfólki. Des 2021 Forstjóri 
      
  2.
 3.5 Upplýsingar um kynbundinn launamun verði gerður sýnilegur, t.d. með 
mælikvarða.
 
Jún 2022  Mannauðsstjóri  
      
  4. 3.6. Greina vinnuumhverfi starfsstöðva út frá mismunandi þörfum allra kynja
og koma með tillögur að umbótum með það að markmiði að það höfði betur
til allra kynja og stuðli að jafnrétti.
Des 2022  Mannauðsstjóri