Heimildaskrá

1.  Raforkulög nr. 65/2003, með síðari breytingum.

2.  Reglugerð nr. 1048/2004 um gæði raforku og afhendingaröryggi.

3.  Orkuspárnefnd. 2019. Raforkuspá 2019-2050 – Endurreikningur á spá frá 2015 út frá nýjum gögnum og breyttum forsendum. OS-2018/03, ISBN 978-9979-68-470-1.

4.  Landsnet. 2019. Kerfisáætlun Landsets 2019-2028 – Langtímaáætlun um þróun meginflutninskerfisins. Landsnet-19010.

5.  Lög um umhverfismat áætlana nr. 105/2006, með síðari breytingum.

6.  Reglugerð um kerfisáætlun fyrir uppbyggingu flutningskerfis raforku nr. 870/2016. 7. október 2016.

7.  Stefna stjórnvalda um lagningu raflína. Þingskjal 1355. 28. maí 2015.

8.  Stefna stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis raforku. Þingskjal 1244. 11. júní 2018.

9.  Jón Vilhjálmsson og Friðrik Már Baldursson. 2013. Þjóðhagslegt gildi uppbyggingar flutningskerfis Landsnets. Efla verkfræðistofa.

10.  Landsnet, ARA Engineering og Efla verkfræðistofa. 2017. Jarðstrengslengdir í meginflutningskerfinu – Mat á mögulegum jarðstrengslengdum í nýju flutningskerfi á Norðurlandi. Landsnet-17003.

11.  https://www.landsnet.is/arsskyrslur/arsskyrsla-2019/islenska/frammistoduskyrsla/yfirlit/