Yfirlit um mótvægisaðgerðir

Við umhverfismat kerfisáætlunar er leitað leiða til að koma í veg fyrir eða draga úr neikvæðum og mikið neikvæðum umhverfisáhrifum vegna styrkingar meginflutningskerfisins. Niðurstaða matsvinnunnar gefur til kynna að tilteknir umhverfisþættir verða oftar fyrir áhrifum en aðrir þættir. Af því gefnu þarf sérstaklega að huga að áhrifum áætlunarinnar á þessa umhverfisþætti, sem eru:

  • Landslag og ásýnd
  • Lífríki
  • Jarðminjar
  • Samfélag
  • Landnýting

Landsnet hefur tilgreint mótvægisaðgerðir, sem litið verður til á síðari stigum þ.e.a.s. við undirbúning einstakra framkvæmda (Tafla 8.1). Við mótun þeirra var tekið tillit til ábendinga sem komu fram í fyrra umhverfismati og greiningu á fjölda umhverfisþátta innan áhrifasvæða Tíu ára áætlunar og valkosta um framtíðaruppbygingu, H | Hálendisleið og B | Byggðalínuleið. Yfirlitið yfir mótvægisaðgerðirnar á einnig við um framkvæmdaáætlun.

Tilgangur mótvægisaðgerða er að draga úr eða koma í veg fyrir neikvæð umhverfisáhrif.

tafla8-1.png