Framkvæmd

Verkefnis- og matslýsing fyrir vinnslu Kerfisáætlunar Landsnets 2023 - 2032  er komin út.

Í matslýsingu er meðal annars gerð grein fyrir meginforsendum kerfisáætlunar og hvernig efnistök umhverfisskýrslu eru fyrirhuguð. Fram kemur hvaða þættir áætlunarinnar eru taldir að verði helst fyrir áhrifum, í hverju valkostagreining mun felast, hvaða gögn verða lögð til grundvallar ásamt matsspurningum og viðmiðum við mat á vægi og umfangi umhverfisáhrifa.

Megintilgangur umhverfismats kerfisáætlunar er að tryggja að tekið verði tillit til umhverfisjónarmiða við ákvarðanir um áætlunina, draga úr eða koma í veg fyrir neikvæð umhverfisáhrif og upplýsa um hugsanlegar afleiðingar kerfisáætlunar á umhverfið.

Kynning og samráð vegna umhverfismatsvinnu kerfisáætlunar er í samræmi við lög um umhverfismat áætlana og verða öll helstu gögn birta á www.landsnet.is

Hér má nálgast matslýsinguna.

Athugasemdafrestur:

Hægt er að senda athugasemdir og ábendingar um matslýsingu á netfangið landsnet@landsnet.is, merkt „matslýsing“. 
Frestur til að senda athugasemdir er til og með 9. desember 2022.

Aftur í allar fréttir