Febrúar 2020.

Fréttir af stöðu framkvæmda

Tveir jarðvinnuverktakar af þremur eru við vinnu. ÍAV hafa verið á svæðinu síðan í janúar og Jón Ingi Hinriksson, Ístrukkur og Steinsteypir frá því um miðjan febrúar. Unnið er við slóðagerð og niðursetningu undirstaða og miðar vel áfram miðað við árferði.

Elnos stefna á að mæta um miðjan mars og halda áfram að flytja möstur frá Reyðarfirði og Húsavík út á línustæði og setja þau saman og reisa.

Búið er að semja við alla helstu framleiðendur á efni í línuna. Leiðari kemur frá Indlandi um miðjan mars og möstur munu berast vikulega til landins frá byrjun mars fram í maí. Von er á öðru efni eins og glereinangrum, tengiefni og sérmöstrum í apríl og maí. Samið var við tvo verktaka að hafa umsjón með móttöku á efni á Húsavík og Reyðarfirði.

 

Janúar 2020

Nýjustu fréttir

Jarðvinnuverktakar gerðu hlé á vinnu í desember en vinna við slóðagerð, jarðvinnu og niðursetningu undirstaða hefur staðið yfir frá því í júni á síðasta ári.  Slóðgerð er langt komin og er búið að setja niður um þriðjung undirstaða fyrir möstur. Verktaki sem hefur með höndum reisingu mastra og strengingu leiðara gerði hlé á vinnu í lok október en lokið er við að reisa 21 mastur. Þá er framkvæmdum vegna byggingu nýrrar brúar yfir Jökulsá á Brú lokið í bili og hefur umferð verið hleypt á brúnna. 

Verktakar stefna á að hefja vinnu svo fljótt sem veður leyfir á þessu ári. Gert er ráð fyrir að samsetning og reising mastra haldi áfram í mars, strenging leiðara hefjist í júní og þá er gert ráð fyrir allri jarðvinnu og slóðagerð verði lokið í júlí. 

Allt þetta kallar á mikla flutninga efnis og von er á fjölda efnissendinga til landsins á fyrri hluta ársins sem koma land á Húsavík og Reyðarfirði. Má þar helst nefna leiðara, stálmöstur og glereinangra. 

Spennusetning línunnar er síðan áætluð í lok árs 2020. 
 

Um verkefnið í heild sinni

Kröflulína 3 fer um þrjú sveitarfélög: Skútustaðarhrepp, Fljótsdalshérað og Fljótsdalshrepp. Áætluð lengd línunnar er 122 km og mun hún liggja að mestu samsíða Kröflulínu 2, frá tengivirki við Kröflustöð að tengivirkinu við Fljótsdalsstöð. Markmið framkvæmdarinnar er að bæta raforkuflutningskerfið og auka stöðugleika og gæði orkuafhendingar. Undirbúningur verkefnisins hefur staðið yfir um alllangt skeið. Tillaga að matsáætlun var kynnt í ársbyrjun 2013 og samþykkt síðar sama ár af Skipulagsstofnun með athugasemdum. Síðan þá hefur staðið yfir vinna við áframhaldandi skoðun valkosta, í samráði við Skipulagsstofnun, sveitarfélög og aðra hagsmunaaðila og gerð frummatsskýrslu þar sem áhrifum framkvæmdarinnar er lýst. Í mati á umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar er loftlína aðalvalkostur. Jafnframt er lagt fram mat á nokkrum jarðstrengskostum á línuleiðinni, m.a. á um 1.300 m löngum kafla þar sem línan þverar Jökulsá á Fjöllum innan Vatnajökulsþjóðgarðs í samræmi við stefnu stjórnvalda um lagningu raflína og að auki á nokkrum lengri köflum á svæðum sem falla utan viðmiða í stefnunni. Í frummatsskýrslunni er lagt mat á þætti eins og gróður, fuglalíf, jarðmyndanir, fornleifar, náttúruvernd, neysluvatn og vatnsvernd, útivist og ferðamennsku, landnotkun á afrétti, áhættu og öryggismál.

Samráðsferli

Það er mikilvægt að vinna að undirbúningi Kröflulínu 3 í sem bestu samráði og samvinnu við samfélagið í heild sinni. Í því markmiði höfum við sett af stað verkefnaráð, samráðsvettvang þar sem helstu hagsmunaðaðilar fyrir utan landeigendur koma saman með reglulegu millibili. Samráð við landeigendur verður með svipuðum hætti, í formi reglulegra kynninga- og samráðsfunda auk annara samskiptaleiða sem best henta hverju sinni. Auk þessa verða haldnir opnir kynningar- og upplýsingfundir fyrir íbúa og alla þá sem áhuga hafa á málinu. Markmiðið með stofnun þessar vettvanga er að tryggja virkara samtal, skilning og betra upplýsingaflæði milli hagsmunaaðila í aðdraganda ákvarðana um framkvæmdir á okkar vegum.

Við hvetjum alla aðila til að fylgjast með hér á heimasíðunni þar sem upplýsingar um framvindu verkefnsins verða settar inn sem og fundargerðir og annað sem viðkemur verkefninu. Hægt er senda inn fyrirspurnir og ábendingar undir „senda ábendingar“ og verður því svarað eins og fljótt og við verður komið. Eins er áhugavert að fylgjast með fésbókarsíðunni okkar en þar eru nýjustu fréttir er varða starfsemi fyrirtækisins uppfærðar daglega.

Tengiliðir

Elín Sigríður Óladóttir

Samráðsfulltrúi

S: 563 9429/696 9930


Daníel Sch. Hallgrímsson

Verkefnastjóri

S: 563 9338


Bjarni Jónsson

Verkefnastjóri

S: 563 9351

Landsnet á samfélagsmiðlum
Fannst þér efnið hjálplegt?Nei
Takk fyrir

Ábendingin verður notuð til að bæta gæði þjónustu og upplýsinga á vef Landsnets. Hikaðu ekki við að hafa samband ef þig vantar aðstoð.

Af hverju ekki?