Varðar nýjar tengingar og breytingar á núverandi tengingu/fyrirkomulagi

Fyrir liggja greiningar á lausri aflgetu til notenda í áætlun okkar um uppbyggingu á flutningskerfinu (Kerfisáætlun ). Við bendum því á að skoða kerfisáætlun og ef áhugi er fyrir hendi á nánari athugun á tengimöguleika á ákveðinni staðsetningu þá hvetjum við þig til að senda inn umsókn um forathugun á tengimöguleika.

Þetta fyrirspurnareyðublað listar upp þær upplýsingar sem Landsnet þarfnast til að geta farið í bráðabirgðamat á því hvort tenging uppfyllir helstu kröfur flutningskerfisins og til að geta farið í forathugun á tengimöguleka.

Þetta eyðublað á eingöngu við um virkjanir, dreifiveitur og stórnotendur sem uppfylla ákvæði raforkulaga 65/2003.

Vinsamlegast gefið upp stöðu og áætlanir varðandi neðangreinda þætti. Ekki er óskað eftir afritum af t.d. samningum, skýrslum eða öðrum tilheyrandi vinnugögnum. Eingöngu er óskað eftir upplýsingum á stöðu og áætlunum verkefnisins með t.d. vísun í opinberar upplýsingar þar sem við á. Vinsamlegast upplýsið um forsendur ef einhver þátta á ekki við í ykkar tilfelli.

Landsnet áskilur sér rétt til að óska eftir frekari upplýsingum ef þörf er á og umsóknaraðili skal veita þær upplýsingar á meðan umsóknarferlinu stendur.

Niðurstöður þeirra greininga sem fram fara eru án skuldbindinga af hálfu Landsnets. Ekki er um eiginlegt tilboð eða samþykki á tengingu að ræða. Niðurstöðurnar gefa gróft mat á þeim möguleikum sem eru fyrir hendi (e. desktop-research). Niðurstöður geta breyst með t.d. nýjum upplýsingum og nákvæmari greiningum, sem er þó ekki farið í á þessu stigi.

Við gætum trúnaðar um upplýsingar er varða viðskiptahagsmuni og aðrar þær upplýsingar sem sanngjarnt og eðlilegt er að leynd fari.

Almennar upplýsingar um umsóknaraðila

Almennar upplýsingar um tengingu

Almennar upplýsingar um kröfur og áætlanir umsóknaraðila

Upplýsingar um stöðu verkefnis umsóknaraðila

Skilmálar