Framkvæmd

Um verkefnið

Framkvæmdin sem hér um ræðir felst í nýbyggingu 220 kV raflínu, Hólsandslínu 3 frá Akureyri að Hólasandi. Markmið framkvæmdarinnar er bætt orkunýting, aukin flutningsgeta og að tryggja stöðugleika raforkukerfisins á Norður- og Austurlandi. Framkvæmdin er einnig mikilvæg fyrir flutningskerfi landsins í heild þar sem um er að ræða mikilvægan hlekk í styrkingu tengsla milli sterkari hluta kerfisins á suðvesturhorninu og veikari hluta þess á Austurlandi. 
 

Línuleiðin er innan fjögurra sveitarfélaga: Akureyrarkaupstaðar, Eyjafjarðarsveitar, Þingeyjarsveitar og Skútustaðahrepps. 
 

Hólasandslína 3 skiptist í 62 km loftlínuhluta og 10 km jarðstrengshluta. Auk línunnar eru byggð ný 220 kV tengivirki á Hólasandi og á Rangárvöllum við Akureyri. 
 

Undirbúningur línunnar hefur staðið í um áratug, en mati á umhverfisáhrifum lauk árið 2019. Framkvæmdir hófust sumarið 2020 og gert er ráð fyrir að þeim ljúki á árinu 2022. Spennusetning línunnar er áætluð í ágúst 2022.
 

Í loftlínuhluta Hólasandslínu 3 verða 185 stálröramöstur, flest stöguð. Línuleiðin fylgir línuleið núverandi Byggðalínu að mestu, en frá Laxárdalsheiði að Hólasandi er línuleiðin ný. Línan verður strengd yfir Laxárdal í um 1 km löngu hafi til þess að lágmarka umhverfisáhrif. Laxárlína 1, sem er 66 kV loftlína frá Laxárvirkjun til Akureyrar, verður rifin sem mótvægisaðgerð vegna Hólasandslínu 3.
 

Fyrstu 10 km Hólasandslínu 3 frá Rangárvöllum á Akureyri verða lagðir með jarðstreng, en hann endar landi Kaupangs í Eyjafjarðarsveit. Lögð eru tvö sett 1600 mm2 strengja. Ný strengjabrú yfir Glerá er reist vegna strengjanna og nýtist hún sem reiðbrú.
 

Tengivirkin á Hólasandi og Rangárvöllum verða yfirbyggð tengivirki með gaseinangruðum rafbúnaði (GIS) og af nýrri kynslóð stafrænna tengivirkja.
 

 

Tengiliðir

Elín Sigríður Óladóttir
Samráðsstjóri
563 9429
Jens Kristinn Gíslason
Verkefnastjóri
563 9545
Daníel Sch. Hallgrímsson
Verkefnastjóri
563 9338
Friðrika Marteinsdóttir
Yfirverkefnastjóri
563 9547