Hér má finna helstu lög og reglugerðir sem eiga við um starfsemina okkar.

Raforkulögum nr. 65 frá 27.mars 2003
Reglugerð nr. 513/2003 um kerfisstjórnun í raforkukerfinu
Reglugerð nr. 1040/2005 um framkvæmd raforkulaga
Reglugerð nr.1048/2004 um gæði raforku og afhendingaröryggi
Reglugerð nr. 1050/2004 um breytingu á reglugerð um raforkuviðskipti og mælingarLög um stofnun Landsnets
Reglugerð nr. 870/2016 um kerfisáætlun fyrir uppbyggingu flutningskerfis raforku

Þingsályktun nr. 11/144 um stefnu stjórnvalda um lagningu raflína
Þingsályktun nr. 26/148 um stefnu stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis raforku

Samningar

Allir sem vilja tengjast flutningskerfi raforku þurfa að gera samning um tengingu við flutningskerfi Landsnets vegna innmötunar og úttektar raforku. 

Þeir sem hyggjast stunda raforkusölu, hvort heldur er í heildsölu eða smásölu, þurfa að gera samning við Landsnet um jöfnunarábyrgð, en í henni felst að raforkusölufyrirtæki skulu sjá til þess að jöfnuður sé á milli öflunar og ráðstöfunar þeirrar raforku sem þeir eiga í viðskiptum með. 

Samningarnir eru staðlaðir og eins fyrir alla viðskiptavini Landsnets:

Samningur um tengingu við flutningskerfi Landsnets 

Samningur um jöfnunarábyrð raforkujöfnunarsamningur

Ýmsar fleiri tilvísanir í lög og reglugerðir sem tengjast starfsemi Landsnets má finna á vef www.reglugerd.is eftir ráðuneytum